PointCo Investment
PointCo Investment oferuje możliwości inwestycyjne i dostosowane do potrzeb wsparcie w przeprowadzaniu transakcji na rynku nieruchomości. Nasza oferta PointCo Investment umożliwia nam oferowanie różnego rodzaju międzynarodowych usług doradczych w zakresie nieruchomości: badania możliwości inwestycyjnych, przejęć sądowych, zbycia portfela itp. Przez prawie 10 lat PointCo było zaangażowane we wszystkie rodzaje transakcji i specjalizowało się w alternatywnych typach (takich jak opieka zdrowotna). Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)
>
NIEZAWODNY PARTNER, KTÓRY OD 2013 ROKU WSPIERA SWOICH KLIENTÓWW ICH ROZWOJU
2022
OTWARCIE RYNKU

NIEMIECKIEGO
I BELGIJSKIEGO

2021
EKSPANSJA GLOBALNA

OTWARCIE RYNKU POLSKIEGO
I KANADYJSKIEGO

2020
OTWARCIE RYNKU

BRYTYJSKIEGO, WŁOSKIEGO
I ESTOŃSKIEGO

2019
OTWARCIE RYNKU

HISZPAŃSKIEGO

2018
OTWARCIE RYNKU

PORTUGALSKIEGO

2014
ROZWÓJ WE

FRANCJI

2013
UTWORZENIE SPÓŁKI POINTCO CAPITAL

I OTWARCIE RYNKU FRANCUSKIEGO

+469 M€

TRANSAKCJI
OD 2018 R

92

zrealizowanych transakcji

6

rodzajów inwestycji

POINTCO INVESTMENT

Nasze doświadczenie i wiedzę na temat rynku nieruchomości przekazujemy inwestorom instytucjonalnym i firmom zarządzającym. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, oferujemy różnego rodzaju międzynarodowe usługi doradcze w zakresie nieruchomości: badanie możliwości inwestycyjnych, przejęcia w wyniku orzeczeń sądowych, transfery portfeli itp.

BADANIA INWESTYCYJNE

USŁUGA BADANIA INWESTYCJI DOSTOSOWANA DO POTRZEB KLIENTA.

Oferujemy inwestorom instytucjonalnym i zarządzającym aktywami spersonalizowaną usługę badań inwestycyjnych.
Wyzwania i potrzeby każdego projektu są dokładnie analizowane przez naszych analityków, którzy opracowują specyfikację dostosowaną do potrzeb klienta, aby zaproponować mu najlepsze inwestycje. Nasi eksperci przeprowadzą ich przez cały proces zakupu. 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

PEŁNE WSPARCIE AŻ DO MOMENTU ZAWARCIA OSTATECZNEJ TRANSAKCJI

Ta kompleksowa usługa wsparcia polega na określeniu celów klienta, przeprowadzeniu dogłębnej analizy portfela, negocjacji każdego składnika aktywów z osobna oraz śledzeniu umów aż do momentu podpisania ich w kancelarii notarialnej. Wszystkie te kroki są przez nas wykonywane przy zachowaniu całkowitej przejrzystości wobec właściciela. 

PRZETARGI

USŁUGA PRZETARGOWA PRZEZNACZONA ZARÓWNO DLA WŁAŚCICIELI PRYWATNYCH JAK I INSTYTUCJONALNYCH

Oferujemy usługi przetargowe zarówno dla właścicieli prywatnych, jak i instytucjonalnych. Dzięki doskonałej znajomości rynku nieruchomości oraz wiedzy z zakresu finansów, zajmujemy się wstępną wyceną nieruchomości, a tym samym określeniem docelowej ceny. Usługa ta obejmuje również poszukiwanie przyszłych nabywców (według aktywów, wielkości, itp.) oraz bardziej ogólnie, wszystkie aspekty związane z techniczną organizacją przetargu (akta prezentacyjne, wizyty, składanie ofert, due diligence, itp.) 

POINTCO HEALTHCARE

Współpracujemy z podmiotami działającymi w sektorze opieki zdrowotnej na całym świecie i oferujemy im różne rozwiązania w celu rozwoju lokalnego lub międzynarodowego. Zapewniamy naszym klientom nasze europejskie doświadczenie w zakresie nieruchomości związanych z sektorem opieki zdrowotnej. Oferujemy kompleksowe usługi, począwszy od pozyskiwania i badania rynku po zarządzanie nieruchomościami po transakcji.

POSZUKIWANIE FINANSOWANIA

OFERTA W POSZUKIWANIU INWESTORÓW W 3 KONKRETNYCH DZIEDZINACH

Nieruchomości | Pomagamy naszym klientom w sprzedaży ich nieruchomości, finansowaniu nowych budynków, rozbudowy lub nabycia nieruchomości w ramach przejęcia przedsiębiorstwa.

Kapitał własny | Oferujemy usługę finansowania kapitałowego i towarzyszymy naszym klientom od zdefiniowania ich potrzeb do negocjacji ze specjalistycznym prywatnym funduszem inwestycyjnym.

ZOBOWIĄZANIE KREDYTOWE | Nasi eksperci wspierają naszych partnerów w ich rozwoju, a w szczególności w poszukiwaniu rozwiązań finansowania poprzez kapitał obligacyjny w celu pozyskania wierzytelności.

Projektach nieruchomościowych

Fuzje i przejęcia (M&A)

Kompleksowe usługi doradcze w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości

ZAKUP | Niezależnie od tego, czy chodzi o rozwój lokalny czy międzynarodowy, nasze zespoły pomagają klientom w znalezieniu aktywów już działających. Na podstawie precyzyjnej specyfikacji wyszukujemy, negocjujemy i przeprowadzamy transakcje biznesowe w sektorze zdrowia.

OFERTA | W kontekście strategicznego rozwoju, zaprzestania działalności lub trudności w zarządzaniu, jesteśmy w stanie sprzedać aktywa biznesowe konkretnej grupie klientów.

Zobacz więcej
POINTCO ASSET MANAGEMENT

Wspieramy i doradzamy naszym klientom, udostępniając im naszą wiedzę specjalistyczną poprzez różne usługi w zakresie zarządzania aktywami, rozwoju nieruchomości, pomocy w zarządzaniu pracami i poszukiwania gruntów. Organizujemy również i uczestniczymy w operacjach o wysokiej wartości dodanej.

ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM NIERUCHOMOŚCI

PointCo Asset Management wspiera swoich klientów w kompleksowym zarządzaniu ich aktywami nieruchomościowymi. Jako posiadacz karty G oferujemy naszą wiedzę i skrupulatne podejście, zarządzając wszystkimi aspektami zarządzania nieruchomościami, od ich nabycia po zarządzanie. Naszym jedynym celem jest optymalizacja tych inwestycji i zapewnienie naszym klientom całkowitego spokoju.

DZIAŁANIA O WARTOŚCI DODANEJ

Jako przedsiębiorca uczestniczący w obrocie nieruchomościami, dzięki doskonałym umiejętnościom technicznym, PointCo Development uczestniczy w transakcjach dotyczących nieruchomości w imieniu własnym lub osób trzecich.
Wiedza i globalna oferta podmiotów wchodzących w skład PointCo Group pozwala nam nadzorować cały projekt, jak również jego odsprzedaż w sposób zinternalizowany. 

USŁUGI DEWELOPERSKIE

Wychodząc naprzeciw potrzebom partnerów PointCo, oferujemy usługę deweloperską «szytą na miarę». We Francji i Portugalii realizujemy różnego rodzaju projekty, które spełniają międzynarodowe kryteria w zakresie nieruchomości. 

WSPARCIE W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

W ramach naszej własnej pracy lub dla operacji zewnętrznych oferujemy usługę wsparcia w zarządzaniu projektami. Nasze wewnętrzne umiejętności i międzynarodowe standardy pracy pozwalają klientowi na dokładne wsparcie projektu w trakcie jego realizacji dzięki raportom wydawanym w określonych odstępach czasu. Nasze lokalne zespoły potrafią przeprowadzać wizyty i spotkania, w celu przekazania wiarygodnych i kompletnych informacji. 

POSZUKIWANIE GRUNTÓW

W ramach naszej globalnej oferty usług, proponujemy własną usługę poszukiwania gruntów, niezależnie od tego, czy jest ona częścią usługi deweloperskiej, czy też nie.
Nasi deweloperzy są w stanie znaleźć najlepsze działki, w zależności od potrzeb klienta, dzięki solidnej sieci pozarynkowej.
 

zobacz więcej
PointCo-Capital-servicesPointCo-Healthcare-Servicespointco-development-services

BADANIA INWESTYCYJNE 

USŁUGA BADANIA INWESTYCJI DOSTOSOWANA DO POTRZEB KLIENTA .

Oferujemy inwestorom instytucjonalnym i zarządzającym aktywami spersonalizowaną usługę badań inwestycyjnych.
Wyzwania i potrzeby każdego projektu są dokładnie analizowane przez naszych analityków, którzy opracowują specyfikację dostosowaną do potrzeb klienta, aby zaproponować mu najlepsze inwestycje. Nasi eksperci przeprowadzą ich przez cały proces zakupu. 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

PEŁNE WSPARCIE AŻ DO MOMENTU ZAWARCIA OSTATECZNEJ TRANSAKCJI

Ta kompleksowa usługa wsparcia polega na określeniu celów klienta, przeprowadzeniu dogłębnej analizy portfela, negocjacji każdego składnika aktywów z osobna oraz śledzeniu umów aż do momentu podpisania ich w kancelarii notarialnej. Wszystkie te kroki są przez nas wykonywane przy zachowaniu całkowitej przejrzystości wobec właściciela. 

PRZETARGI 

USŁUGA PRZETARGOWA PRZEZNACZONA ZARÓWNO DLA WŁAŚCICIELI PRYWATNYCH JAK I INSTYTUCJONALNYCH

Oferujemy usługi przetargowe zarówno dla właścicieli prywatnych, jak i instytucjonalnych. Dzięki doskonałej znajomości rynku nieruchomości oraz wiedzy z zakresu finansów, zajmujemy się wstępną wyceną nieruchomości, a tym samym określeniem docelowej ceny. Usługa ta obejmuje również poszukiwanie przyszłych nabywców (według aktywów, wielkości, itp.) oraz bardziej ogólnie, wszystkie aspekty związane z techniczną organizacją przetargu (akta prezentacyjne, wizyty, składanie ofert, due diligence, itp.) 

POSZUKIWANIE FINANSOWANIA

OFERTA W POSZUKIWANIU INWESTORÓW W 3 KONKRETNYCH DZIEDZINACH

Nieruchomości | Pomagamy naszym klientom w sprzedaży ich nieruchomości, finansowaniu nowych budynków, rozbudowy lub nabycia nieruchomości w ramach przejęcia przedsiębiorstwa.

Kapitał własny | Oferujemy usługę finansowania kapitałowego i towarzyszymy naszym klientom od zdefiniowania ich potrzeb do negocjacji ze specjalistycznym prywatnym funduszem inwestycyjnym.

ZOBOWIĄZANIE KREDYTOWE | Nasi eksperci wspierają naszych partnerów w ich rozwoju, a w szczególności w poszukiwaniu rozwiązań finansowania poprzez kapitał obligacyjny w celu pozyskania wierzytelności.

Projektach nieruchomościowych

Fuzje i przejęcia (M&A)

Kompleksowe usługi doradcze w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości

ZAKUP | Niezależnie od tego, czy chodzi o rozwój lokalny czy międzynarodowy, nasze zespoły pomagają klientom w znalezieniu aktywów już działających. Na podstawie precyzyjnej specyfikacji wyszukujemy, negocjujemy i przeprowadzamy transakcje biznesowe w sektorze zdrowia.

OFERTA | W kontekście strategicznego rozwoju, zaprzestania działalności lub trudności w zarządzaniu, jesteśmy w stanie sprzedać aktywa biznesowe konkretnej grupie klientów.

ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM NIERUCHOMOŚCI

PointCo Asset Management wspiera swoich klientów w kompleksowym zarządzaniu ich aktywami nieruchomościowymi. Jako posiadacz karty G oferujemy naszą wiedzę i skrupulatne podejście, zarządzając wszystkimi aspektami zarządzania nieruchomościami, od ich nabycia po zarządzanie. Naszym jedynym celem jest optymalizacja tych inwestycji i zapewnienie naszym klientom całkowitego spokoju.

DZIAŁANIA O WARTOŚCI DODANEJ 

Jako przedsiębiorca uczestniczący w obrocie nieruchomościami, dzięki doskonałym umiejętnościom technicznym, PointCo Development uczestniczy w transakcjach dotyczących nieruchomości w imieniu własnym lub osób trzecich. Specjalistyczna wiedza i kompleksowy zakres usług PointCo Investment pozwalają na wewnętrzny nadzór nad całym projektem i jego odsprzedażą.

USŁUGI DEWELOPERSKIE 

Wychodząc naprzeciw potrzebom partnerów PointCo, oferujemy usługę deweloperską «szytą na miarę». We Francji i Portugalii realizujemy różnego rodzaju projekty, które spełniają międzynarodowe kryteria w zakresie nieruchomości. 

WSPARCIE W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI 

W ramach naszej własnej pracy lub dla operacji zewnętrznych oferujemy usługę wsparcia w zarządzaniu projektami. Nasze wewnętrzne umiejętności i międzynarodowe standardy pracy pozwalają klientowi na dokładne wsparcie projektu w trakcie jego realizacji dzięki raportom wydawanym w określonych odstępach czasu. Nasze lokalne zespoły potrafią przeprowadzać wizyty i spotkania, w celu przekazania wiarygodnych i kompletnych informacji. 

POSZUKIWANIE GRUNTÓW 

W ramach naszej globalnej oferty usług, proponujemy własną usługę poszukiwania gruntów, niezależnie od tego, czy jest ona częścią usługi deweloperskiej, czy też nie. Nasi deweloperzy są w stanie znaleźć najlepsze działki, w zależności od potrzeb klienta, dzięki solidnej sieci pozarynkowej. 

NASZE MIĘDZYNARODOWE OSIĄGNIĘCIA
Wybierz kraj, aby zobaczyć jego osiągnięcia
Ireland
  Wielka Brytania
  • 17
   BUILDINGS
  • 61.749
   SQM
  • 1.265
   BEDS
  Francja
  • 43
   BUDYNKI
  • 263.298
   m2
  Włochy
  • 4
   BUDYNKI
  • 33.400
   m2
  • 780
   łóżka
  Portugalia
  • 16
   BUDYNKI
  • 72.311
   m2
  • 1.350
   łóżka
  Hiszpania
  • 3
   BUDYNKI
  • 14.326
   m2
  • 321
   łóżka
  Kanada
  • 1
   BUILDINGS
  • 202
   BEDS
  • 8.815
   SQM
  Bury St Edmunds (Wielka Brytania) - 2023
  Care Home - Greenfield

  4097

  72 Łóżka

  30 Dzierżawa

  England (Wielka Brytania) - 2022
  Care Home – Greenfield

  4.134

  94 Łóżka

  30 Dzierżawa

  England (Wielka Brytania) - 2022
  Care Home – Greenfield

  3.698

  79 Łóżka

  30 Dzierżawa

  England (Wielka Brytania) - 2022
  Care Home – Greenfield

  3.821

  78 Łóżka

  30 Dzierżawa

  England (Wielka Brytania) - 2022
  Care Home – Greenfield

  4.512

  76 Łóżka

  30 Dzierżawa

  England (Wielka Brytania) - 2022
  Care Home – Greenfield

  4.781

  99 Łóżka

  30 Dzierżawa

  England (Wielka Brytania) - 2022
  Care Home – Greenfield

  3.750

  74 Łóżka

  30 Dzierżawa

  Pointco-Group-Preston-marina
  England (Wielka Brytania) - 2022
  Care Home – Greenfield

  4.000

  69 Łóżka

  30 Dzierżawa

  Zakończone transakcje
  POINTCOTEAM
  • All
  • Finanse
  • Zarządzanie
  • Wsparcie
  • All
  • Niemcy
  • Francja
  • Wielka Brytania
  • Portugalia
  • Hiszpania
  • Włochy
  • Polska
  • Kanada
  • Inne
  pointco-group_Jerome-Cornille-350
  Jérôme Cornille
  CEO & Founder
  pointco-group_Caroline-Torner-350
  Caroline Torner
  HR & Finance Manager
  Louis Lecuyer
  Investment Manager
  Blandine Berthout
  Investment Manager
  Arnaud Le Grelle
  Junior Business Developer
  Andrea Scotto
  Investment Analyst